Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Opdracht aan makelaar tot bemiddeling bij totstandkoming huurovereenkomst bedrijfsruimte

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Opdracht aan makelaar tot bemiddeling bij totstandkoming huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opdracht aan makelaar tot bemiddeling bij totstandkoming huurovereenkomst bedrijfsruimte. Schadevordering wegens tekortkoming makelaar gecedeerd. Omvat gecedeerde vordering ook exploitatieverliezen? Uitleg cessieakte. Rekenfout.

ECLI:NL:HR:2016:2993, 23 december 2016, nr. 15/04699

Klik hier voor de volledige uitspraak.