Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Onverschuldigde betaling

Geplaatst op | Publicatie

Onverschuldigde betaling. Verjaring. Huurrecht. Huurverhoging wordt in appel (na vernietiging in cassatie en verwijzing) vernietigd. Vordering tot terugbetaling van te veel betaalde huur. Aanvang verjaringstermijn van deze vordering.

ECLI:NL:HR:2016:1052, 3 juni 2016, nr. 15/00912

Klik hier voor de volledige uitspraak.