Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Onttrekking vermogen aan verhaal

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Onttrekking vermogen aan verhaal

Rechtspersonenrecht. Vereenzelviging. Onttrekking vermogen aan verhaal. Misbruik of profiteren van identiteitsverschil. Ongerechtvaardigde verrijking door onttrekking. Toerekening gedragingen en kennis van degene die de zeggenschap heeft in de rechtspersoon.

ECLI:NL:HR:2016:2285, 7 oktober 2016, nr. 15/03323

Klik hier voor de volledige uitspraak.