Uitspraak Hoge Raad: Onjuiste vermelding van naam requirant in appeldagvaardingsexploot.

vrijdag, 15 april 2016

Procesrecht. Deformalisering. Onjuiste vermelding van naam requirant in appeldagvaardingsexploot. Herstel door middel van herstelexploot op de voet van art. 120 Rv?

ECLI:NL:HR:2016:668, 15 april 2016, nr. 15/02287

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur