Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Niet-ontvankelijkheid van cassatieberoep

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Niet-ontvankelijkheid van cassatieberoep

Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid van cassatieberoep tegen tussenarrest (art. 401 lid 2 Rv).

ECLI:NL:HR:2016:725, 22 april 2016, nr. 15/04359

Klik hier voor de volledige uitspraak.