Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie voor arbeidsgeschillen met haar werknemers

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie voor arbeidsgeschillen met haar werknemers

Internationaal publiekrecht. Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (European Space Agency) voor arbeidsgeschillen met haar werknemers. Toegang tot de rechter (art. 6 EVRM); biedt interne ‘Appeals Board’ een rechtsgang met effectieve rechtsbescherming? Rechtspraak EHRM; toepassing van Unierecht.

ECLI:NL:HR:2015:3609, 18 december 2015, nr. 14/04364

Klik hier voor de volledige uitspraak.