Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Hof neemt per fax ingediende memorie van grieven niet in behandeling

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Hof neemt per fax ingediende memorie van grieven niet in behandeling

Appelprocesrecht. Pilotreglement. Hof neemt per fax ingediende memorie van grieven niet in behandeling, art. 2.1 pilotreglement. HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1078, NJ 2015/209.

ECLI:NL:HR:2016:453, 18 maart 2016, nr. 15/02356

Klik hier voor de volledige uitspraak.