Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht

vrijdag, 7 juli 2017

Goederenrecht. Verkrijgende verjaring van strook grond. Art. 3:107, 108 en 113 lid 2 BW. Verschaffing (voortgezet) bezit door rechtsvoorganger? Vereiste bezitsdaden voor inbezitneming.

ECLI:NL:HR:2017:1268, 7 juni 2017, zaaknr. 16/03080

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Auteur