Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Geschil over eigendom van Stradivarius-viool die in consignatie is gegeven aan vioolhandelaar en door deze aan een derde is verkocht

Geplaatst op | Publicatie

Goederenrecht. Geschil over eigendom van Stradivarius-viool die in consignatie is gegeven aan vioolhandelaar en door deze aan een derde is verkocht. Revindicatie. Beschikkingsbevoegdheid consignatiehouder? Uitleg eigendomsclausule in consignatieovereenkomst.

ECLI:NL:HR:2016:2984, 23 december 2016, zaaknr. 15/03091

Klik hier voor de volledige uitspraak.