Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Exploitatieovereenkomst met gemeente

Geplaatst op | Publicatie

Exploitatieovereenkomst met gemeente. Nietigheid wegens strijd met exploitatieverordening (art. 42 Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)). Onverschuldigde betaling. Vergoeding van de waarde van door de gemeente verrichte werkzaamheden, art. 6:210 lid 2 BW. Voldaan aan eisen van HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3532, NJ 2016/159 (Michielse/Gemeente Reusel-De Mierden)? Marktwaarde van door de gemeente verrichte prestaties.

ECLI:NL:HR:2016:1441, 8 julin 2016, nr. 15/01170

Klik hier voor de volledige uitspraak.