Uitspraak Hoge Raad: Bevoegdheid pandhouder tot uitwinning zekerheden die zijn verbonden aan vordering pandgever op derden

maandag, 21 december 2015

Goederenrecht. Bevoegdheid pandhouder tot uitwinning zekerheden die zijn verbonden aan vordering pandgever op derden. HR 11 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2619, NJ 2006/362. Verbod van herverpanding (art. 3:242 BW).

ECLI:NL:HR: 2015:3619, 18 december 2015, nr. 14/05589.

Klik hier om de gehele uitspraak te lezen.

 

Auteur