Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

vrijdag, 14 april 2017

Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Belemmeringsverbod van art. 9a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Voortzetting als zzp’er van werkzaamheden die eerst als gedetacheerd werknemer werden verricht. Uitleg art. 6 lid 2 Uitzendrichtlijn (2008/104/EG) in het licht van HvJEU 17 november 2016, zaak C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883 (Ruhrlandklinik). Richtlijnconforme uitleg, bedoeling wetgever.

ECLI:NL:HR:2017:689, 14 april 2017, nr. 16/01359

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur