Publicatie

Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014, 1 - faillissement, art. 39 Fw, (concern)garantie, huurdervingschade

vrijdag, 21 februari 2014

Egbert Schelhaas schreef voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014, 1 een noot over bovengenoemde uitspraak.

Gepubliceerd in tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte 2014 21 februari 2014