Publicaties

Tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht: Erfpachtovereenkomst. Boetebeding. Schadefixatie (nr. C/13/541406/HA ZA 13-518)

Geplaatst op | Publicatie

Strekt het boetebeding in de gemeentelijke erfpachtvoorwaarden tot fixatie van schade? Is het boetebeding onbegrensd?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak.

 

Rechtspraak Vastgoedrecht