Publicatie

Tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht: Erfpachtovereenkomst. Boetebeding. Schadefixatie (nr. C/13/541406/HA ZA 13-518)

dinsdag, 16 december 2014

Strekt het boetebeding in de gemeentelijke erfpachtvoorwaarden tot fixatie van schade? Is het boetebeding onbegrensd?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak.

 

Gepubliceerd in tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht 16 december 2014