Publicatie

Tankstations en huur: noot Egbert Schelhaas onder Insinger c.s. / Tankstation Biltseweg Baarn B.V.

donderdag, 31 oktober 2013

Klik om de noot te lezen die mr. Egbert Schelhaas schreef voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. 

Gepubliceerd in tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte 31 oktober 2013