Publicaties

Pensioen in eigen beheer

Geplaatst op | Publicatie

Inleiding 

Zoals de directeur grootaandeelhouder (hierna: DGA) ongetwijfeld via de verschillende media heeft kunnen vernemen, gaat er op het vlak van het pensioen in eigen beheer veel veranderen. Dat komt doordat de regering het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” onlangs heeft ingediend. Voor de DGA is het dan ook zaak deze wijzigingen goed te begrijpen. In dit memo wordt het wetsvoorstel op hoofdlijnen toegelicht. Waarna aangegeven zal worden welke stappen genomen kunnen of waar actie noodzakelijk is.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.