Publicaties

Koop, Non-conformiteit, Aansprakelijkheid Kadaster.

Geplaatst op | Publicatie

Het leveren van een onroerende zaak die belast is met een zakelijk recht kwalificeert als een schending van de non-conformiteitsverplichting indien de koper het zakelijk recht niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Het raadplegen van de openbare registers geeft geen volledige zekerheid over de juridische status van een onroerende zaak. 

JIN (Jurisprudentie in Nederland)