Publicaties

Heeft de aftrekpost rondom de kwalificerende werkruimte in de eigen woning wellicht zijn langste tijd gehad?

Geplaatst op | Publicatie

Belanghebbende genoot inkomsten uit vroegere arbeid (pensioeninkomsten) en uit werkzaamheden als octrooigemachtigde en European Patent Attorney. Deze werkzaamheden verrichtte hij vanuit een werkruimte die een zelfstandig gedeelte van zijn woning vormt. De inkomsten uit de werkzaamheden heeft hij in zijn aangifte verantwoord als resultaat uit overige werkzaamheden. De kosten voor de
werkruimte heeft hij in zijn aangifte in aftrek gebracht. Deze aftrek is in geschil.

Stef Bekker schreef voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht een annotatie bij ECLI:NL:RBDHA:2016:14282

NTFR 2017/468