Publicaties

De Europese stichting: terug naar de tekentafel

Home » Publicaties » Ondernemingsrecht » De Europese stichting: terug naar de tekentafel

Uit de koker van de Europese Commissie kwam bij voorstel voor een verordening van 8 februari 2012 een Europese stichting van algemeen nut te voorschijn. Het voorstel is niet goed doordacht. Ook kunnen de beoogde doelen op eenvoudigere wijze worden bereikt. Dat zullen de auteurs in dit artikel inzichtelijk maken.

NtEr