Publicaties

De Europese procedure voor geringe vorderingen

Home » Publicaties » Mededinging & Aanbesteding » De Europese procedure voor geringe vorderingen

Onbekend maakt onbemind?

Volgens een recente Eurobarometer heeft 86% van Europa nog nooit gehoord van het bestaan van de Europese procedure voor geringe vorderingen (een Europees alternatief voor reguliere procesvoering bij grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken). Deze onbekendheid lijkt een gemiste kans. Consumenten en bedrijven kunnen grensoverschrijdende schadeclaims tot € 2.000,– relatief eenvoudig zelf uitprocederen. Het voornemen is bovendien dit toepassingsbereik verder te verruimen: er ligt momenteel een wetsvoorstel dit plafond naar € 10.000,– te verhogen.

Nederlands Juristenblad