Publicatie

Appartementsrecht. Bestemming. Gebruik voor korte duur.

vrijdag, 21 juni 2013

Is het voor kortere periodes verhuren van een appartement aan derden in strijd met de in de splitsingsakte opgenomen bestemming wonen? Kwalificeert wonen als het hebben van een duurzaam verblijf?

Gepubliceerd in tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht 21 juni 2013