A-C
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Alle artikelen

Monitoring Commissie presenteert geactualiseerde corporate governance code

maandag, 01 januari 2001

Op 10 december jongstleden heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (commissie-Frijns) de geactualiseerde code-Tabaksblat gepresenteerd. De aangepaste code legt meer de nadruk op de wijze waarop bestuurders, commissarissen en aandeelhouders hun taken in de praktijk uitoefenen, in plaats van op de wijze waarop zij hierover achteraf verantwoording afleggen, zoals op dit moment het effect van de code is. Duidelijk is ook dat de aangepaste code is ingericht om gewenst gedrag van de diverse bij stakeholders te bevorderen.

Lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding ouderschapsverlof

maandag, 01 januari 2001

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend ter uitbreiding van het ouderschapsverlof. Dit voorstel van wet strekt tot implementatie van een Europese Richtlijn inzake het ouderschapsverlof.

Lees meer

Is een werkgever gerechtigd tot eenzijdige wijziging van het ontslag(vergoedingen)beleid?

maandag, 01 januari 2001

In oktober 2007 heeft een consortium van een drietal bedrijven, waaronder Fortis aandelen in ABN AMRO Holding N.V. verworven. Aan de werknemers van ABN AMRO is te kennen gegeven dat de overname van de bank geen nadelige invloed op hun arbeidsvoorwaarden zal hebben. Ook heeft de bank meermalen, zowel mondeling als schriftelijk, meegedeeld dat het ontslag(vergoedingen)beleid in elk geval gedurende twee jaren - tot in oktober 2009 - van kracht zal blijven.

Lees meer

Kerntaken van bestuurders zorginstellingen: kwaliteit en veiligheid

maandag, 01 januari 2001

Op 26 november 2009 heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg een rapport uitgebracht, waarin zij laat zien hoe o.a. professionals, bestuurders en interne toezichthouders van zorginstellingen ieder hun verantwoordelijkheid zouden moeten kennen en deze ook uitvoeren en hoe dit optimaal zou kunnen functioneren. Het rapport is een oproep aan instellingen om zich hieraan te spiegelen en ervoor zorg te dragen dat de rollen en verantwoordelijkheden in hun organisatie goed zijn geregeld en ook goed functioneren.

Lees meer

Europees Hof verklaart Safe Harbor beschikking ongeldig

Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft vanochtend uitspraak gedaan in de zaak Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner en geoordeeld dat de Safe Harbor beschikking, op grond waarvan veel Europese ondernemingen persoonsgegevens doorgeven naar (ondernemingen in) de Verenigde Staten, ongeldig is. De Safe Harbor regeling biedt volgens het Hof geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens. 

Lees meer