A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Alle artikelen

Vonnis in de octrooizaak tussen Taste of Nature en Cresco

maandag, 01 januari 2001

Op 31 januari 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage vonnis gewezen in de octrooizaak tussen Taste of Nature en Cresco over de beschermbaarheid van een plant (Raphanus sativa) die is verkregen door een puur biologische werkwijze. Het was voor het eerst dat een Nederlandse rechter zich over deze kwestie heeft gebogen.

Lees meer

Rechter buigt zich over octrooi radijsspruit

maandag, 01 januari 2001

Taste of Nature holding, een onderneming van Rob Baan van Koppert Cress, vindt dat concurrent Cresco het octrooi schendt. Het bedrijf kocht in het verleden Sakura cress en Sango Sprouts van Koppert Cress, maar ging deze varianten zelf ook vervaardigen en verhandelen. "Cresco verhandelt zijn Red Radish tegen lagere prijzen dan Koppert Cress", aldus advocaat Paul Steinhauser.

Lees meer

MRO Industreis maakt doorstart en komt onder de hoede van Mag45.

maandag, 01 januari 2001

Carel Henderson en Rob Hendriks begeleiden Nimbus bij verkoop MRO Industries aan het vroegere Philips- bedrijf Mag45.» Download bijlage (000498_

Lees meer

Werkgever ontslaat werknemer wegens omstandigheden gelegen in de privésfeer

maandag, 01 januari 2001

De Rechtbank Haarlem, Sector kanton heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een werkgever zijn werknemer mag ontslaan wegens omstandigheden gelegen in de privésfeer.

Lees meer

Postbedrijven niet verplicht tot verstrekking vast dienstverband aan personeel

maandag, 01 januari 2001

De postbedrijven Sandd en Selekt Mail hebben op 23 december jl. een kort geding aangespannen tegen de Staat. Sandd en Selekt Mail zijn concurrenten van TNT Post op de geliberaliseerde postmarkt. Er heerst een hevige concurrentiestrijd tussen deze postbedrijven en de overheid wil niet dat deze concurrentiestrijd wordt uitgevochten over de rug van de postbezorgers. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom een algemene maatregel van bestuur vastgelegd. In deze algemene maatregel van bestuur is geregeld dat de postbedrijven in de loop van de tijd meer werknemers in vaste dienst moeten nemen.

Lees meer