A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Alle artikelen

Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

vrijdag, 24 november 2017

Procesrecht. Hoger beroep tegen tussenvonnis met toestemming rechtbank; nadien wijst rechtbank tweede tussenvonnis, waartegen geïntimeerde incidenteel beroep instelt zonder toestemming rechtbank en zijn eis wijzigt. Is incidenteel beroep ontvankelijk? Mocht hof de eiswijziging toestaan en daarop de zaak afdoen? Art. 356 Rv. Effectenrecht: schending (pre)contractuele zorgplicht bij belegging; art. 81 lid 1 RO.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

vrijdag, 24 november 2017

Faillissementsrecht. Verrekening vordering opdrachtgever met verpande vorderingen van gefailleerde opdrachtnemer. Art. 53 Fw. Komt pandhouder beroep op art. 6:136 BW toe? Onzekerheidsexceptie (art. 6:37 BW). Hoor en wederhoor.

Lees meer

Nieuwe boetes in reeks auto-onderdelen kartels: airbags, stuurwielen en riemen

woensdag, 22 november 2017

De Europese Commissie beboet vijf leveranciers van airbags, stuurwielen en riemen voor een bedrag van in totaal EUR 34 miljoen voor het overtreden van het kartelverbod.

Lees meer
Attenderingen

Hoge Raad oordeelt over reikwijdte legessanctie bij oude bestemmingsplannen

vrijdag, 17 november 2017

Het doel en de strekking van de legessanctie bij bestemmingsplannen ouder dan tien jaar brengen mee dat niet alleen de bevoegdheid tot het invorderen van de leges vervalt maar ook de bevoegdheid tot het, aan de invordering voorafgaande, heffen daarvan. Verder strekt de legessanctie zich ook uit tot aanvragen voor vergunningen voor buitenplanse afwijkingen. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

vrijdag, 17 november 2017

Arbeidsrecht. Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)? Uitleg schriftelijke verklaring werkgever over einde dienstverband; aanzegging in de zin van art. 7:668 BW? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd; opvolgend werkgever? 

Lees meer