A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Alle artikelen

Meer marktwerking bij huurprijsbeleid

maandag, 01 januari 2001

Verhuurders van woningen krijgen meer ruimte bij de vaststelling van de huurprijzen. De situatie op de regionale woningmarkt kan een grotere rol spelen bij de maximale huurprijs. Zelfstandige woningen die vallen onder het Woningwaarderingsstelsel krijgen dan vanaf 1 juli 2011 25 basispunten extra. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) ingestemd met toezending aan de Eerste en Tweede Kamer van het besluit waarin deze wijziging is geregeld.

Lees meer

Waarschuwing voor rechter wegens schending geheimhoudingsplicht

maandag, 01 januari 2001

De president van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft vandaag besloten om een Zwolse rechter een schriftelijke waarschuwing te geven wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Deze waarschuwing moet gezien worden als een tuchtrechtelijke maatregel in vervolg op het besluit van de procureur-generaal bij de Hoge Raad om de genoemde rechter niet te zullen voordragen voor ontslag.

Lees meer