A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Alle artikelen

Europese samenwerking op het gebied van huwelijksvermogensstelsels

maandag, 27 november 2017

Stel u en uw partner wonen sinds twee jaar net over de grens in België. U bent van Nederlandse origine, maar uw partner heeft de Spaanse nationaliteit. Een aantal jaren eerder bent u in Frankrijk in het huwelijksbootje gestapt en zijn u en uw kersverse echtgenoot/echtgenote daar ook gaan wonen. Nu ontstaat er bij echtscheiding een geschil over uw huwelijkse vermogen. Welke rechter is bevoegd in dit geschil? Welk nationaal recht moet die toepassen? Is de uitspraak ook in andere landen uitvoerbaar?

Lees meer
Attenderingen

Hoge Raad doet suggestie aan wetgever regels te stellen over horen anonieme getuigen in belastingzaken

vrijdag, 24 november 2017

Er zijn geen wettelijke regels over het horen van anonieme getuigen in belastingzaken. Het is daardoor ook onzeker of dat überhaupt wel mogelijk is. De wetgever zou die regels kunnen stellen. Deze suggestie aan de wetgever doet de Hoge Raad in een uitspraak van vandaag.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Bestuurdersaansprakelijkheid

vrijdag, 24 november 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid. Pensioenrecht. Bedrijfstakpensioenfonds spreekt gewezen bestuurder aan voor niet afgedragen premies (art. 23 Wet Bpf 2000). Mocht hof ervan uitgaan dat gewezen bestuurder de administratie buiten de procedure heeft gehouden? Art. 2:10 BW. Ziet melding van betalingsonmacht ook op toekomstige premieverplichtingen? Aansluiting bij HR 16 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6635, NJ 2007/164.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: IPR en arbitrage

vrijdag, 24 november 2017

IPR en arbitrage. Erkenning en tenuitvoerlegging van Russisch arbitraal vonnis na vernietiging van dat vonnis door Russische overheidsrechter? Reikwijdte van rechterlijke beoordelingsruimte. Uitleg van art. V lid 1, aanhef en onder e, Verdrag van New York, aan de hand van art. 31-33 Weens Verdragenverdrag.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

vrijdag, 24 november 2017

Procesrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Getuigenverhoor; vervanging van raadsheer-commissaris die deel blijft uitmaken van combinatie die eindarrest wijst. Aanwijzingen voor ontbreken van onpartijdigheid? Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal die gebruikt wordt in uitoefening van bedrijf. Art. 6:181 lid 1 BW, art. 6:174 lid 1 BW. 

Lees meer