A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Alle artikelen

Meldplicht datalekken per 1 januari 2016: aandachtspunten voor de voorbereiding

vrijdag, 02 oktober 2015

Om op 1 januari 2016 te kunnen voldoen aan de meldplicht datalekken is goede voorbereiding noodzakelijk. De bestaande verwerkingsprocessen van persoonsgegevens verdienen (hernieuwde) aandacht.

Lees meer

Meldplicht datalekken per 1 januari 2016: is uw organisatie voorbereid?

donderdag, 01 oktober 2015

Vanaf 1 januari 2016 bestaat de verplichting om ernstige inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens te melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en eventueel ook aan de personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Lees meer

Lindt's chocoladebeer in gouden verpakking maatje te groot voor Haribo's gummibeertjes: géén merkinbreuk en géén slaafse nabootsing, oordeelt BGH

donderdag, 24 september 2015

Geen paniek voor de liefhebbers van Lindt’s chocoladebeer in gouden verpakking. De hoogste Duitse rechter - het Bundesgerichtshof (BGH) - oordeelde vandaag dat Lindt zich met deze beer niet schuldig maakt aan merkinbreuk ten opzichte van Haribo. Evenmin maakt Lindt zich schuldig aan slaafse nabootsing: de chocoladebeer is geen kopie van Haribo’s gummibeertje.

Lees meer

Mighty Bright: Not a (Bright) Mark According to General Court

donderdag, 24 september 2015

The General Court in its judgement of 8 September 2015 dismissed the action installed by Gold Crest LLC (‘Gold Crest’) against OHIM for refusing to register the word mark Mighty Bright in class 11 (‘portable clip-on reading lights and light bulbs’).  

Lees meer

eBay keeps Sportbay at bay, but not in all contested classes of goods

donderdag, 24 september 2015

Having a widely known reputation as an online market place alone is no guarantee for success where contesting a trade mark in opposition proceedings that has also been applied for in other classes than those for which your reputed trade marks have been registered. On 7 September 2015, the Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) delivered its decision in the opposition proceedings that eBay Inc. (‘eBay’) had installed against the trade mark ‘Sportbay’, applied for by Nesterovas Linas, trading under the name Sportbay / Open Sales Europe (‘Sportbay’).

Lees meer