Publicatie

141. Voorwaarden aan het verlof: herhaald gebruik van beslagverlof en repeterend beslag

dinsdag, 7 oktober 2014

Er heerst verdeeldheid over de vraag of het mogelijk is om op basis van een verlof meerdere malen beslag te leggen, indien niet uitdrukkelijk om een repeterend beslag is verzocht en daarvoor verlof is verleend. In de regel wordt daarom verzocht om verlof voor 'repeterend beslag'. De Hoge Raad lijkt ruimte te geven voor een praktische en flexibele toepassing van het beslagrecht.

Luc Coehorst schrijft regelmatig artikelen voor het Magazine Beslag en executie in de rechtspraktijk.

Gepubliceerd in tijdschrift Beslag en executie in de rechtspraktijk 7 oktober 2014