A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding geldt ook voor betaalde transfersommen in het betaald voetbal

donderdag, 13 juli 2017

De pseudo eindheffing excessieve vertrekvergoeding is ook van toepassing op een aandeel in een transfersom, aldus rechtbank Noord-Holland in een recente uitspraak. Deze eindheffing, die wordt geheven bij de werkgever van de voetballer, komt bovenop de al op de vergoeding ingehouden loonbelasting. 

Lees meer

Alle artikelen

BNR interviewt BANNING over Truckkartel

maandag, 17 juli 2017

BNR interviewde Adriaan Buyserd, advocaat bij BANNING Advocaten, over de goede en kwade kansen van één van de grootste kartelschadezaken aller tijden.

Lees meer
Attenderingen

Prejudiciële vragen over pensioen- en lijfrenteaanspraken in verdragssituaties beantwoord

vrijdag, 14 juli 2017

Nederland kan lijfrentepremies die zijn betaald voor 1 januari 2001 of na 15 juli 2009 en van het inkomen zijn afgetrokken bij emigratie naar Frankrijk belasten. Dat is niet in strijd met het tussen Nederland en Frankrijk geldende belastingverdrag. Hetzelfde geldt voor pensioenpremies voldaan na 15 juli 2009. Dit heeft de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing geantwoord op vragen die hem waren voorgelegd door de rechtbank Zeeland-West Brabant.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Mededingingsrecht

vrijdag, 14 juli 2017

Maatregelen van vereniging dierenartsen (KNMvD) en door haar opgerichte stichting. Besluit als bedoeld in art. 6 Mw en art. 101 VWEU; HvJEU 27 januari 1987, 45/85, ECLI:EU:C:1987:34 (Verband der Sachversicherer). Wanneer heeft het besluit een mededingingsbeperkende strekking? 

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad

vrijdag, 14 juli 2017

Brand in keuken ontstaan nadat bewoonster het huis verlaat tijdens het koken. Is brand ontstaan door vlam in de pan? Causaal verband; begrijpelijkheid oordeel dat het bewijs niet is geleverd. Deskundigenbericht.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Onbevoegde vertegenwoordiging

vrijdag, 14 juli 2017

Onbevoegde vertegenwoordiging, art. 3:61 lid 2 BW. Is volmacht verleend voor wijziging van een splitsingsakte? Toerekening van verklaringen en gedragingen van een notaris aan de achterman op grond van het risicobeginsel. 

Lees meer