A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht en vrijwaringsperikelen

donderdag, 29 december 2016

Sinds de Nederlandse kartelautoriteit Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) op 1 oktober 2007 de mogelijkheid heeft gekregen om ook natuurlijke personen te beboeten wegens betrokkenheid bij overtredingen van het kartelverbod heeft ACM dit verschillende keren gedaan. Per 1 juli 2016 is de maximum boete die ACM aan natuurlijke personen kan opleggen verhoogd tot € 900.000 (was € 450.000). 

Lees meer

Alle artikelen

Hoge Raad: Nederlandse rechter onbevoegd in geschil Europese Octrooi Organisatie

vrijdag, 20 januari 2017

De Europese Octrooi Organisatie kan zich beroepen op immuniteit van jurisdictie in een geschil met vakbonden. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Dit betekent dat de Nederlandse rechter onbevoegd om te oordelen in het aan hem voorgelegde geschil tussen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) en twee vakbonden: de Vakbondsunie van het Europees Octrooibureau (VEOB) en de Staff Union of the European Patent Office (SUEPO). Eerdere uitspraken van de voorzieningenrechter en van het gerechtshof Den Haag zijn door de Hoge Raad vernietigd.

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Thuiskopievergoeding

vrijdag, 20 januari 2017

Geldt de in art. 16c Aw neergelegde beperking van het auteursrecht ook voor reproducties uit illegale bron? 

Lees meer

Modernisering familierecht: invoering 'meerouderschap' en 'meeroudergezag'?

dinsdag, 17 januari 2017

De afgelopen decennia is de diversiteit in gezinsvormen toegenomen. Het familierecht was en is echter nog steeds voor een groot deel gebaseerd op het idee van een ‘traditioneel gezin’: een gehuwd paar van verschillend geslacht met biologische kinderen. Steeds meer kinderen groeien echter op in een andere leefvorm, zoals een eenoudergezin, adoptie- of pleeggezin, homo-gezin, samengesteld gezin of in een meeroudergezin (ook wel ‘regenbooggezin’ genoemd).

Lees meer

Alimentatie jong-meerderjarige

dinsdag, 17 januari 2017

Ouders vragen zich vaak af hoe lang zij voor hun kinderen alimentatie moeten betalen. Art. 1:392 lid 2  en 395a lid 1 BW verschaffen duidelijkheid. Ongeacht de vraag of kinderen behoeftig zijn, dienen ouders voor hun kinderen te betalen tot zij 21 jaar zijn. Niet van belang is dus of die kinderen behoeftig zijn, dat wil zeggen of zij zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een kind mag er voor kiezen te studeren, ook al zijn hem of haar wel twintig banen aangeboden.

Lees meer

Nihilstelling partneralimentatie bij wijze van voorlopige voorziening

dinsdag, 17 januari 2017

Bent u verplicht om partneralimentatie te betalen, die u niet meer kan voldoen door een gewijzigde omstandigheid die onmiddellijk is ingetreden? Dan is het zaak om een wijzigingsprocedure bij de rechtbank te starten. U hoeft echter de einduitspraak van de rechtbank niet lijdzaam af te wachten. 

Lees meer