A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Internationale aspecten van bronbelastingen bron van ergernis

vrijdag, 11 november 2016

Bronbelastingen vormen vaak een bron van onduidelijkheid voor ondernemers. Wees voorbereid zodat u niet onverwachts geconfronteerd wordt met een lokale heffing.

Lees meer

Alle artikelen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door Eerste Kamer

vrijdag, 02 december 2016

Na zes jaar van parlementaire behandeling heeft de Eerste Kamer op 8 november 2016 het wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) aangenomen. Dit betekent dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk zullen zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven.

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht

vrijdag, 02 december 2016

Terinzagelegging onderzoeksverslag voor eenieder (art. 2:353 lid 2 BW). Mag ondernemingskamer in zodanig geval aan een derde op diens verzoek een afschrift van dat verslag verstrekken?

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

vrijdag, 02 december 2016

Dienstverlener (dwangcrediteur) schort uitvoering overeenkomst op nadat klant failleert. Curatoren dwingen dienstverlener in kort geding om gedurende afkoelingsperiode te blijven doorleveren. Geldt houding curatoren als gestanddoening van de overeenkomst in de zin van art. 37 Fw?

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht

vrijdag, 02 december 2016

Effectenlease Dexia. Vraag of bij toepassing van zogenoemde hofformule de (procentuele) premie Ziekenfondswet in mindering moet worden gebracht op ‘besteedbaar netto-maandinkomen’.

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

vrijdag, 02 december 2016

Is sprake van arbeidsovereenkomst(en)? Volgens ‘werkgever’ geëindigde uitzendovereenkomst. 

Lees meer