A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Sectie EU & Mededinging verzorgt bijdrage in SDU Commentaar Strafvordering

donderdag, 21 september 2017

Silvia Vinken en Minos van Joolingen, advocaten Mededingingsrecht bij BANNING, hebben voor de SDU Commentaar Strafvordering (Editie 2017 – 2018) een hoofdstuk geschreven over de alternatieve wijze van afdoening van punitieve delicten, waartoe ook het opsporingsbeleid van de ACM behoort.

Lees meer

Alle artikelen

Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

vrijdag, 20 oktober 2017

De wetswijziging van 1 oktober 2015 die het mogelijk maakt een door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde te verhogen, is ook van toepassing op lopende procedures van vóór die datum. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De wetswijziging heeft onmiddellijke werking omdat niet in specifiek overgangsrecht is voorzien.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

vrijdag, 20 oktober 2017

De Inspecteur kan aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) geen bestuurlijke boete opleggen indien het beboetbare feit heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2009. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.

Lees meer

Oneerlijke handelspraktijken bij Wijnoutlet.nl – kortingenbeleid op gespannen voet met mededingingsregels?

donderdag, 19 oktober 2017

Online wijnwinkel Wijnoutlet.nl heeft zich schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken en heeft daarmee onrechtmatig gehandeld jegens de consument. Dat besliste de Rechtbank Midden-Nederland eind september in een kort geding dat door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) was aangespannen. De branchevereniging beschuldigde Wijnoutlet.nl ervan dat zij consumenten misleidt door de verstrekking van onjuiste informatie bij de door haar aangeboden wijnen.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht

vrijdag, 13 oktober 2017

Overeenkomstenrecht. Projectontwikkelaar vordert schadevergoeding van gemeente omdat overeengekomen woningbouwproject door gemeente wordt afgeblazen wegens bevolkingskrimp. Beroep van gemeente op onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) gegrond?

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

vrijdag, 13 oktober 2017

Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondercuratelestelling; vervanging curator. Toereikende procesvolmacht advocaat? Schending hoor en wederhoor. ‘Samenhang’ in zin art. 223 Rv. Belang bij cassatieklachten. Verwijzing naar HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2562.

Lees meer