A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Vrijwilligersorganisaties: bescherm uw vrijwilligers

maandag, 10 april 2017

Hoe zorg je als vrijwilligersorganisatie dat jouw vrijwilliger niet de dupe wordt van het feit dat twee belastingregelingen nog niet goed op elkaar aansluiten? Keer een vrijwilligersbijdrage keurig per jaar uit!

Lees meer

Alle artikelen

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad

vrijdag, 21 april 2017

Aansprakelijkheid ouders voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW. Ontvankelijkheid ouders in hoger beroep; gebrek aan belang vanwege aansprakelijkheid als wettelijke vertegenwoordigers van hun zoon?

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

vrijdag, 21 april 2017

Tekortkoming in nakoming aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid Stabu-voorwaarden; afwijkende afspraken? Art. 6:87 lid 2 BW: is vervangende schadevergoeding gerechtvaardigd, gelet op geringe betekenis van de tekortkoming?

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Bestuurdersaansprakelijkheid

vrijdag, 21 april 2017

Benadeling crediteur vennootschap door transactie waarbij aandelen die deze vennootschap hield werden overgedragen; verhouding tot tegenprestatie. Uitleg uitspraak hof.

Lees meer

BANNING Cassatie: Contractenrecht

vrijdag, 21 april 2017

Contractenrecht. Uitleg overeenkomst, opgaan eerdere overeenkomst in latere overeenkomst. Erkenning vordering; nakoming door derde; toerekening aan de schuldenaar.

Lees meer

Hoge Raad: Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

vrijdag, 21 april 2017

De Hoge Raad heeft vandaag vier uitspraken gedaan over btw die moet worden betaald over het privégebruik van auto’s van de zaak. In deze uitspraken  oordeelt de Hoge Raad over problemen die samenhangen met de (ingrijpende) wijziging van de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak per 1 juli 2011. Vanaf die datum is de ondernemer – indien voor het gebruik van de auto geen vergoeding wordt ontvangen – btw verschuldigd over de kosten van het privégebruik.

Lees meer