A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Het schriftelijkheidsvereiste van de beëindigingsovereenkomst: oude wijn in nieuwe zakken?

donderdag, 09 februari 2017

Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, heeft de werknemer veertien dagen bedenktijd om deze rechtshandeling door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden. Ten aanzien van het aanvangsmoment van de bedenktermijn is verwarring ontstaan. Meer specifiek gaat het dan om de vraag wanneer voldaan is aan het schriftelijkheidsvereiste van de beëindigingsovereenkomst (artikel 7:670b lid 1 BW).
 

Lees meer

Alle artikelen

Controle van rittenregistraties via foto's kan niet

woensdag, 01 maart 2017

De 'auto van de zaak' is een onderwerp dat altijd goed is voor fiscaal vuurwerk. Het is een dankbaar beloningsinstrument voor de werkgever. De werknemer heeft in de regel voor de uitoefening van zijn dienstbetrekking toch een auto nodig. En vaak zal hij met de auto ook privé rijden. Fiscaal wordt dat kort gezegd als een 'beloning' ervaren dat in de belastingheffing betrokken moet worden. De werknemer die de aan hem door zijn werkgever ter beschikking gestelde auto van de zaak ook privé gebruikt, heeft dan ook te maken met een bijtelling wegens dat privégebruik. 

Lees meer

Hoge Raad geeft duidelijkheid over het begrip woning in verband met het verlaagde tarief overdrachtsbelasting

woensdag, 01 maart 2017

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad vier arresten gewezen waarin de vraag aan de orde was of de verkregen onroerende zaak een woning is. Deze vraag is relevant in het kader van de ter zake de verkrijging te betalen overdrachtsbelasting. Voor woningen geldt een tarief van 2%, voor andere onroerende zaken geldt een tarief van 6%.

Lees meer

Omzetprognose en aansprakelijkheid: Franchisegevers opgelet!

woensdag, 01 maart 2017

Als een franchisenemer zich aansluit bij een franchiseformule, gaat dit vaak gepaard met grote investeringen. Het is niet ongebruikelijk dat een franchisegever – al dan niet op verzoek van de franchisenemer – een omzetprognose verstrekt om franchisenemer inzicht te geven in de resultaten en de potentie van de formule. Het komt echter met regelmaat voor dat de omzetprognose door franchisenemer helaas niet worden gehaald. Er ontstaan dan vaak discussies over wie daarvoor verantwoordelijk is. Heeft de franchisegever de zaken rooskleuriger voorgesteld dan ze zijn of heeft de franchisenemer steken laten liggen?

Lees meer

Vangen hoge bomen toch minder wind?

dinsdag, 28 februari 2017

Dat hoge bomen veel wind vangen is een bekend gezegde bij het ontslag van een statutair directeur. De statutair directeur van een B.V. of N.V. heeft een bijzondere positie binnen het arbeidsrecht. Hij staat immers in een dubbele verhouding tot de vennootschap. Naast een vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking door zijn aanstelling als bestuurder, zal hij eveneens een contractuele verhouding met de vennootschap hebben. Dit laatste op grond van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Lees meer

Reorganisatie in concernverband

maandag, 27 februari 2017

Indien een onderneming die onderdeel uitmaakt van een concern, wenst te reorganiseren en een ontslagaanvraag indient bij het UWV, geldt de volgende hoofdregel: de noodzaak voor het vervallen van arbeidsplaatsen wordt door het UWV beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die van toepassing zijn op de onderneming waar de arbeidsplaatsen vervallen. Een dochteronderneming kan dus passende maatregelen nemen, activiteiten herstructureren en op personeelskosten bezuinigen indien binnen die onderneming verlies wordt geleden en er onvoldoende winstperspectieven zijn.

Lees meer