A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding geldt ook voor betaalde transfersommen in het betaald voetbal

donderdag, 13 juli 2017

De pseudo eindheffing excessieve vertrekvergoeding is ook van toepassing op een aandeel in een transfersom, aldus rechtbank Noord-Holland in een recente uitspraak. Deze eindheffing, die wordt geheven bij de werkgever van de voetballer, komt bovenop de al op de vergoeding ingehouden loonbelasting. 

Lees meer

Alle artikelen

Automotive update: goedgekeurde overnames, boetes voor prijsafspraken en price signalling

maandag, 14 augustus 2017

Mededingingsautoriteiten blijven actief toezicht houden op de automotive sector.

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Omzetbelasting

vrijdag, 11 augustus 2017

Ter beschikking stellen van artsen aan ziekenhuizen door een besloten vennootschap bij wie die artsen in dienst zijn, valt niet onder gezondheidskundige verzorging. Unierechtelijk neutraliteitsbeginsel brengt niet mee dat dienstverlening (toch) moet worden vrijgesteld.

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie

vrijdag, 11 augustus 2017

Op basis van een convenant aan de exploitant van een caravanpark opgelegde aanslag voor het totale bedrag aan forensenbelasting inzake ter beschikking hebben van alle op dat terrein geplaatste gemeubileerde woningen.

Lees meer

Geen eigen gezicht op de markt, dus geen slaafse nabootsing

donderdag, 03 augustus 2017

Binnen het intellectueel eigendomsrecht wordt slaafse nabootsing vaak gezien als een laatste redmiddel. Dit is niet verwonderlijk aangezien slaafse nabootsing, oftewel het namaken van andermans product, een vorm is van een onrechtmatige daad. Kan geen beroep worden gedaan op enig intellectueel eigendomsrecht, dan is er nog de onrechtmatige daad op basis waarvan slaafs nabootsen onrechtmatig is. Dat een beroep op slaafse nabootsing niet altijd slaagt, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 19 juli 2017.

Lees meer

Oneerlijke handelspraktijken bij de uitvoering van consumentenovereenkomsten

donderdag, 27 juli 2017

Art. 6:193b Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een handelaar onrechtmatig handelt jegens een consument als hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is.

 

Lees meer