Privacy & cookies

BANNING hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. BANNING zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of BANNING daar op grond van de wet toe verplicht is. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Indien u zich via de website van BANNING inschrijft voor een nieuwsbrief of u aanmeldt voor een seminar, vragen wij u onder meer om uw naam en uw e-mailadres om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen, dan wel u te kunnen aanmelden voor het betreffende seminar. Deze gegevens kan BANNING tevens verwerken voor marketingdoeleinden. Indien u op een vacature reageert en uw CV meestuurt zal BANNING deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. BANNING verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij BANNING daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst. 

Doeleinden 

BANNING verwerkt uw persoonsgegevens onder meer om:

  • te reageren op vragen en opmerkingen;
  • nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen;
  • u te registreren voor seminars;
  • seminars en overige dienstverlening te evalueren;
  • u te benaderen voor marketingdoeleinden;
  • sollicitatieprocedures uit te voeren; en
  • klachten te behandelen. 

BANNING kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. 

Cookies 

BANNING maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via de website van BANNING worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of seminar van BANNING of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Daarnaast maakt BANNING gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. BANNING heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. BANNING heeft ervoor gezorgd dat het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door BANNING geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. 

Inzage, correctie en recht van verzet 

U heeft het recht BANNING schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt ontvangt u van BANNING binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door BANNING verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u BANNING verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan: 

BANNING N.V. 
Postbus 1714
5200 BT ’s-Hertogenbosch 

of 

info@banning.nl 

Aanpassen Privacy/Cookie policy 

BANNING behoudt zich het recht voor deze Privacy/cookie policy te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. 

Datum laatste wijziging: 5 mei 2015