BANNING Opleidingen

BANNING Opleidingen verzorgt zowel interne als externe cursussen voor advocaten, notarissen, fiscalisten en rechters. De interne cursussen kunnen betrekking hebben op alle rechtsgebieden, met uitzondering van het Strafrecht. Deze cursussen richten zich op de rechtsgebieden waarop BANNING actief is, te weten Corporate en M&A, Arbeidsrecht, Mededinging & Aanbesteding , IE&IT, Vastgoed, Insolventierecht en Familierecht.

De externe cursussen betreffen met name het brede rechtsgebied van het familierecht. De cursussen zijn ofwel van verdiepingsniveau, waarvoor basiskennis en gerichte praktijkervaring vereist zijn, ofwel van specialistenniveau, waarbij meerjarige praktijkervaring in het vakgebied in combinatie met een hoog kennisniveau als eis wordt gesteld. Eindverantwoordelijke voor de inhoud en het goede verloop van deze cursussen is mr. dr. Louis Zonnenberg, specialist op het terrein van het Familierecht. Mevrouw Romy van Ravestijn organiseert naast haar werkzaamheden als secretaresse van de heer Zonnenberg de externe cursussen op het gebied van Personen- en Familierecht.

Er worden cursussen aangeboden, die voor alle secties van belang zijn, zoals Masterclasses Burgerlijk Procesrecht en Actualiteitencursussen. Daarnaast worden er cursussen aangeboden, die betrekking hebben op diverse rechtsgebieden.