Banning Opleidingen

Banning Advocaten beschikt over een eigen – door de Orde erkende – opleidingsinstelling, te weten Banning Opleidingen. Banning Opleidingen verzorgt zowel interne- als externe cursussen en opleidingen voor advocaten, notarissen, fiscalisten en rechters. De interne cursussen hebben betrekking op alle rechtsgebieden, waarin Banning Advocaten actief is. Daarnaast worden er interne cursussen aangeboden, die voor alle rechtsgebieden van belang zijn, zoals de Masterclasses Burgerlijk Procesrecht en Actualiteitencursussen. Deze interne cursussen worden onder leiding van mr. Marc Janssen verzorgd.

De externe cursussen en opleidingen zijn voornamelijk gebaseerd op het brede rechtsgebied van het Familierecht. De cursussen en opleidingen zijn ofwel van verdiepingsniveau, waarvoor basiskennis en gerichte praktijkervaring vereist zijn, ofwel van specialistenniveau, waarbij meerjarige praktijkervaring in het vakgebied in combinatie met een hoog kennisniveau als vereiste wordt gesteld. mr. dr. Louis Zonnenberg, specialist Familierecht, is eindverantwoordelijke voor de organisatie en inhoud van de externe cursussen en opleidingen.

Voor meer informatie over onze Banning Opleidingen en/of vragen over het cursusprogramma kunt u contact opnemen met Maartje van den Hoogen (opleidingen@banning.nl / +31 73 692 76 72).

Klachtenregeling Banning Opleidingen