Niet alle juridische discussies worden beslecht met juridische argumenten. Daag mij uit de juiste argumenten voor u te vinden.