Specialist

mr. S. (Sanne) Jansen

Specialist

Sanne is in 2010 zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds april 2011 is zij als advocaat aan BANNING verbonden. Sanne heeft de Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht en de opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten met goed gevolg afgerond.

Sanne adviseert en procedeert over goederen- en verbintenisrechtelijke onderwerpen en het insolventierecht in de brede zin van het woord, waaronder over vraagstukken op het gebied van financiering en zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast treedt zij op als curator in faillissementen.

Sanne is aspirant-lid van INSOLAD en lid van de Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).