Contactpersoon

mr. S. (Sanne) Jansen

Sanne is in 2010 zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds april 2011 is zij als advocaat aan BANNING verbonden. In 2016 heeft Sanne de Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht met goed gevolg afgerond.

Sanne verricht werkzaamheden in faillissementen en surseances en voert daarnaast een civiele advies- en procespraktijk. Zij adviseert en procedeert daarbij over goederen- en verbintenisrechtelijke onderwerpen en het insolventierecht in de brede zin van het woord, waaronder over vraagstukken op het gebied van financiering en zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid.

Sanne is aspirant-lid van INSOLAD en lid van de Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).