Specialist

mr. S. (Sandra) Wouters

Specialist

Sandra Wouters heeft Internationaal- en Europees Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Een deel van haar studie volgde zij in Montpellier, Frankrijk. Zij is sinds 2003 werkzaam in de advocatuur en specialiseerde zich in het arbeidsrecht. Zij is vanaf 2008 werkzaam bij BANNING.

Binnen het arbeidsrecht hebben individuele en collectieve ontslagzaken, zaken met betrekking tot ziekte, re-integratie en WIA en vraagstukken op het gebied van het medezeggenschapsrecht haar bijzondere aandacht. Sandra heeft de postacademische leergang Arbeidsrecht met succes afgerond.