Specialist

mr. S.K. (Sophia) Wittkämper

Specialist

Sophia Wittkämper heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid behaald aan de Universiteit Leiden. Tevens heeft zij een semester in Engeland gestudeerd aan de University of East Anglia, waar zij vakken op het gebied van het Europees recht en het mededingingsrecht heeft behaald. Sophia heeft de gespecialiseerde master European Competition Law and Regulation aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Naast haar studie heeft Sophia zich veelvoudig ingezet voor de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, onder andere als voorzitter van de studievereniging ELSA Leiden en als student-assistent bij het instituut voor Publiek Recht. Daarnaast heeft zij stage gelopen bij de sectie Europees recht, Aanbesteding en Mededinging van een Nederlands advocatenkantoor in Brussel, en bij de directie Mededinging en Consumenten van het Ministerie van Economische Zaken.

Sinds november 2016 is Sophia verbonden aan BANNING, waar zij is begonnen als juridisch medewerker, en sinds februari 2018 als advocaat werkzaam is op de sectie Mededinging & Aanbesteding. Sophia richt zich met name op het Europese en Nederlandse mededingings- en aanbestedingsrecht.