Specialist

mr. R. (Rimke) van de Laarschot

Specialist

Rimke van de Laarschot is in 2014 met genoegen afgestudeerd voor de master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg. Al tijdens haar studie ontwikkelde Rimke een grote interesse voor het arbeidsrecht. Naast diverse stages is Rimke werkzaam geweest als juridisch assistent op het gebied van arbeidsrecht en schreef zij haar masterscriptie over de belangen van de werkgever in een ontslagprocedure, waarin zij een vergelijking maakte tussen het voormalige en huidige’ ontslagrecht. Naast haar studie was Rimke actief bij de juridische faculteitsvereniging, Rechtswinkel en maakte ze deel uit van de studentenmedezeggenschapsfractie van Tilburg Law School.

Rimke is sinds augustus 2018 als juridisch medewerker werkzaam bij BANNING. Zij maakt onderdeel uit van de sectie Arbeidsrecht.