Specialist

mr. Ph.C.M. (Philip) van der Ven

Specialist

Philip van der Ven is afgestudeerd in Amsterdam en heeft zijn studie Business Administration in de Verenigde Staten afgerond. Hij is gespecialiseerd op het terrein van bouwrecht, aanbestedingsrecht en verzekeringsrecht. Bij bouwrecht ligt de nadruk van zijn werkzaamheden op de begeleiding van uitvoeringsgeschillen en op de advisering van samenwerkingsvormen in de bouw. In voorkomende gevallen procedeert hij bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij de gewone rechter. Verder heeft Philip veel ervaring in het oplossen van aanbestedingsgeschillen. Hij adviseert zowel aan aanbestedende diensten als aan inschrijvende partijen. In het geval van verzekeringskwesties adviseert en procedeert Philip bij geschillen over CAR-polissen en kredietverzekeringen. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht, van de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten en van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht.