Specialist

mr. M.M. (Margot) Kleijnen

Specialist

Margot Kleijnen is in 2016 met genoegen afgestudeerd voor de master Rechtsgeleerdheid, accent Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. Al voor zij aan haar studie begon was zij zeer geïnteresseerd in het personen- en familierecht. Deze interesse ontwikkelde zich verder tijdens haar studie en leidde tot het schrijven van haar scriptie over het sinds 2009 wettelijk verplichte ouderschapsplan bij scheiding. Deze scriptie werd bekroond met een 8 en mede daardoor mocht Margot hierover een voordracht houden op de Conferentie Vechtscheidingen – de stem van het kind – in Rotterdam.

Dankzij het werk van haar vader heeft Margot de kans gekregen om een groot deel van de wereld te zien.  Zij mag Engels haar tweede taal noemen omdat zij een deel van haar jeugd in Australië en Amerika doorbracht. Daarnaast is zij veelvuldig in landen als India, Qatar en Rusland geweest. Deze situatie heeft ertoe geleid dat Margot gemakkelijk omgaat met mensen met andere culturele overtuigingen en achtergronden en het vermogen heeft ontwikkeld om zich snel aan te passen in verschillende situaties.

Naast haar werk bij BANNING zet zij zich in als vrijwilliger omgangsbegeleiding tussen ouders en kinderen die verwikkeld zijn geraakt in een problematische gezinssituatie.