Specialist

mr. M.J.M.G. (Marga) van Gerwen

Specialist

Marga van Gerwen studeerde Nederlands Recht en Belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg. Als onderdeel van de studie Nederlands Recht heeft zij de richting Agrarisch recht (Universiteit van Nijmegen) en Agrarische economie afgerond.

Marga is ruim negen jaar verbonden geweest aan ABAB Accountants en Adviseurs, met als aandachtsgebied de personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) en productiebeperkende regelgeving in de agrarische sector, quotering genaamd.

Sinds 1995 is Marga werkzaam als advocaat, inmiddels binnen de sectie Vastgoed van BANNING. Daar houdt zij zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het publiekrechtelijk bouwrecht, zoals ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, ruimtelijk milieurecht en handhaving. Daarnaast adviseert en procedeert zij op het terrein van het fiscale bestuursrecht, meer in het bijzonder inzake heffingen van lokale overheden (leges, retributies en precario).