Specialist

mr. M.A.J.G. (Marc) Janssen

Specialist

Marc Janssen is partner kennismanagement bij BANNING Advocaten. Hij heeft grote kennis op het gebied van het algemeen (nationaal en internationaal) vermogensrecht, insolventierecht en burgerlijk procesrecht. Deze kennis bouwde Marc uit als universitair docent aan de Universiteit Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen. Adviseren op de eerder genoemde rechtsgebieden met (mogelijk) procederen in het achterhoofd en het voeren van procedures terzake, is Marcs specialiteit.

Activiteiten:    

 • civiel cassatieadvocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden 
 • aspirant-lid van Insolad
 • arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
 • bestuurslid van het Juridisch Genootschap Eindhoven
 • gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Tilburg
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • publiceert regelmatig in (juridische) tijdschriften (o.a. WPNR, NTBR en Advocatenblad) en kranten (met name Het Financieele Dagblad)
 • vaste annotator van JBPr
 • redacteur SDU Jurisprudentie in Nederland (JIN)
 • redacteur SDU Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP)
 • redactie SDU Commentaar Insolventierecht
 • redacteur SDU Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP)
 • lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht Nederlandse Orde van Advocaten