Specialist

mr. L. (Lidia) Ritzema

Specialist

Lidia Ritzema studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Lidia is afgestudeerd in 1981 en sindsdien advocaat. Zij was werkzaam als partner bij Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen, alsmede enige jaren bij Deterink Advocaten en Notarissen. Sinds juli 2014 is zij verbonden aan BANNING.

Lidia is gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht en Informaticarecht (IT), waaronder Privacy vraagstukken. Zij heeft in haar loopbaan vele (inter)nationale bedrijven en instellingen bijgestaan in een veelheid van IE-kwesties, diverse omvangrijke IT projecten begeleid, in IT geschillen geadviseerd en waar nodig geprocedeerd.

Als nevenspecialisme houdt zij zich bezig met het tuchtrecht. Zij is ook jurist lid van het Medisch Tuchtcollege Eindhoven.

Lidia is lid van de VIRA (Vereniging van in Informaticarecht gespecialiseerde Advocaten), permanent lid van het Hof van Discipline voor de Advocatuur en lid van de LES (License Executive Society International). Verder is zij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool de Kempel te Helmond en bestuurslid van de Stichting Tromp te Eindhoven.

Lidia is lid van het Wetenschappelijk Bureau van BANNING.