Specialist

mr. J.W. (Jan-Willem) de Tombe

Specialist

Jan-Willem de Tombe is fiscaal advocaat. Zijn werkzaamheden richten zich met name op de fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten van arbeidsrelaties. Hij is gespecialiseerd in het opstellen en implementeren van belonings- en werknemersparticipatieplannen, het begeleiden van cliënten bij looncontroles door de Belastingdienst en het adviseren op het gebied van internationaal werknemersverkeer. Ook assisteert hij bij meer algemenere vraagstukken op het gebied van loonbelasting.

Daarnaast doceert Jan-Willem aan de Universiteit Leiden en verzorgt hij postdoctoraal onderwijs aan de VU Amsterdam.

Hij is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Jan-Willem is vanaf 1 juli 2017 toegetreden als partner bij BANNING. Hij was voorheen werkzaam als partner bij Baker & McKenzie.