Specialist

mr. J. (Raisa) Ramaker

Specialist

Raisa heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft zij een grote interesse voor het arbeidsrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht ontwikkeld. Haar scriptie schreef Raisa over werkgeversaansprakelijkheid, in het bijzonder voor beroepsziekten. Verder was Raisa naast haar studie actief binnen de faculteit, de juridische faculteitsvereniging en de rechtswinkel.

Sinds 2014 werkt Raisa als advocaat en in mei 2015 heeft zij de overstap gemaakt naar BANNING. Raisa maakt onderdeel uit van de sectie Arbeidsrecht. Als bijzonder aandachtsgebied richt Raisa zich op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.