Specialist

mr. F.V.B.M. (Frits) Mutsaerts

Specialist

Frits Mutsaerts, afgestudeerd in Utrecht, behoort tot een van de eerste advocaten in Nederland die zich bezig zijn gaan houden met het IT-recht. In 1982 voerde hij al het eerste kort geding over de bescherming van software.

Frits heeft grote ervaring op het gebied van het bijstaan van nationale en internationale ondernemingen met bekende namen op het gebied van de intellectuele eigendom (merkenrecht, auteursrecht, octrooirecht etc.).

Hij heeft zijn ervaring mede opgedaan als preferred supplier van de Nederlandse branchevereniging ICT Office, medeoprichter van de Vereniging voor Informaticarecht Advocaten, mederedacteur van de Kluwer uitgave ‘ICT Modelcontracten’, arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA) te Rijswijk, voorzitter van de Stichting Examens Informatica Nederland (EXIN) te Utrecht, Nederlands gedelegeerde en vice-voorzitter in het anti-namaak comité van de European Communities Trademark Association.

Frits is sinds december 2016 uitgeschreven als advocaat bij de Orde van Advocaten en is sindsdien werkzaam als juridisch adviseur.