Specialist

mr. F. (Floris) de Vriend

Specialist

Floris de Vriend heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft aldaar zijn bachelor en master Recht & ICT behaald. Zijn afstudeerscriptie schreef hij over de verhouding tussen enerzijds privacy en anderzijds gegevensverzameling op het digitale domein in het kader van het voorstel van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Naast zijn studie is Floris websitebeheerder geweest en heeft zo zijn interesse voor ICT in de praktijk gebracht. Ook is hij coördinator geweest van het Juridisch Steunpunt in Groningen waarbij hij mensen van gratis juridisch advies heeft voorzien. Tijdens diverse stages, mede op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, heeft Floris kennis gemaakt met de advocatuur.

Sinds juli 2017 is Floris verbonden aan BANNING waar hij begon als juridisch medewerker en sinds februari 2018 als advocaat werkzaam is op de sectie IE & IT. Floris houdt zich met name bezig met advisering over en handhaving van IE-rechten.