Specialist

mr. D.I.M.E. (Debby) Hermans

Specialist

Debby Hermans is afgestudeerd (cum laude) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is sinds 1996 werkzaam in de advocatuur. Debby heeft aan de Grotius Academie de specialisatieopleiding Arbeidsrecht gevolgd. Zij houdt zich bezig met het individuele en collectieve ontslagrecht waaronder reorganisaties.

De rechten en verplichtingen van de werkgever en werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer hebben haar bijzondere aandacht. Daarnaast heeft zij binnen het arbeidsrecht bijzondere affiniteit met het concurrentie- en relatiebeding en zaken waarbij arbeidsrechtelijke kwesties raakvlakken hebben met het verbintenissenrecht. Dit laatste kan onder meer het geval zijn bij oneerlijke werknemersconcurrentie en de wijziging van arbeidsvoorwaarden.