Specialist

mr. A.R. (Agnes) van Wieren

Specialist

Agnes van Wieren is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en inmiddels meer dan 25 jaar advocaat. Zij heeft zich al in een vroeg stadium gespecialiseerd in het Familierecht en houdt zich bezig met (echt)scheidingen en alles wat daarbij hoort, zoals alimentatie, verdeling, uitleg huwelijkse voorwaarden, gezag, zorgregelingen en zo meer. Ze staat vaak de ondernemer (of zijn echtgenoot/ote) bij, waarbij o.a. vennootschappelijke aspecten en hoe een jaarrekening te lezen in het kader van de (echt)scheiding een belangrijke rol spelen. Agnes is een prima onderhandelaar, procedeert waar nodig en is een ervaren mediator, die is aangesloten bij de vFAS en daarnaast Collaborative Divorce Lawyer. Ook wordt zij regelmatig gevraagd voor een second opinion.

Agnes treedt daarnaast veel op als docent familierecht bij diverse specialisatie- en postdoctorale opleidingen voor advocaten, rechterlijke macht, accountants, financiële planners en dergelijke. Zij is (mede)auteur van de Praktijkgids Scheidingsrecht (onderdeel Alimentatierekenen en de Ondernemer) en – na circa 13 jaar rechter-plaatsvervanger te zijn geweest bij de Rechtbank Zutphen – sedert januari 2013 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam (familiezaken).

Naast de juridische, financiële en fiscale gevolgen van een (echt)scheiding, wordt er door Agnes ook aandacht besteed aan de emotionele en psychische impact die een scheiding met zich meebrengen. Ieder zaak is uniek. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid spelen daarom een grote rol bij de begeleiding van vaak complexe zaken.

Agnes is partner bij BANNING en  lid van de specialisatievereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), de Vereniging Collaborative Divorce Holland en de International Academy of Collaborative Professionals.