mr. M.A.M. (Mark) Bannenberg

Advocaat

Mark Bannenberg is in 1984 gestart als advocaat in de ondernemingsgerichte praktijk. Aanvankelijk heeft hij zich met name gespecialiseerd in procedures voor rechtbanken, gerechtshoven en arbitrale colleges. Mark is van 2001 tot 2015 voorzitter geweest van BANNING. In die periode is hij ook commissaris en adviseur geworden bij verschillende bedrijven en families. Al deze management ervaring heeft hem het belang doen inzien van het voorkomen van problemen en geschillen door een goede bedrijfsorganisatie. Risk management, data protectie en privacy zijn daarin centrale thema’s en daarover adviseert Mark vanaf aandeelhoudersstructuren tot processen op de werkvloer. Daarnaast procederen Mark en zijn team nog steeds met regelmaat, in nauwe samenwerking met onze cassatie advocaten. Er zijn nu eenmaal gevallen waarin dat onvermijdelijk is, zoals evidente contractbreuken die vaak gezien worden bij concurrentiegeschillen en andere gevallen waarin partijen lijnrecht tegenover elkaar staan.

Lees meer
Gespecialiseerd in:
Rechtsgebieden