mr. M.F. (Maarten) Lameris

Advocaat

Maarten Lameris is in 2007 in civielrechtelijke richting afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Sinds het afronden van zijn studie heeft Maarten zich als advocaat toegelegd op het verzekerings-, aansprakelijkheids- en pensioenrecht; sinds 2015 maakt hij onderdeel uit van de praktijkgroep ondernemingsrecht van BANNING. Maarten adviseert over polisgeschillen, dekkingsvraagstukken, verschillende vormen van aansprakelijkheid (waaronder werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid), schadevergoeding en pensioenkwesties. Maarten heeft een uitgebreide proceservaring, maar verliest niet uit het oog dat in veel gevallen een buitengerechtelijk oplossing de beste kan zijn. 

Maarten heeft in 2011 de postacademische Grotiusopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond. Hij is lid van de vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht en de Vereniging voor Pensioenrecht. 

Lees meer
Gespecialiseerd in:
Rechtsgebieden