mr. G.S.C.M. (Gino) van Roeyen

Advocaat

Gino van Roeyen studeerde af aan de Universiteit van Tilburg. Bij die universiteit was hij ook een aantal jaren werkzaam als wetenschappelijk medewerker op het gebied van het internationaal privaatrecht en IE. Gino werkt sinds 1999 als advocaat bij BANNING.

Het adviseren en procederen over nationale en internationale geschillen op het gebied van intellectuele eigendom staan in Gino’s praktijk centraal. Vaak komen hierbij ook gerelateerde kwesties op het terrein van het ondernemingsrecht en commerciële contractenrecht (licenties, franchising, distributie en agenturen) aan de orde. Daarnaast is Gino een kenner van het internationaal privaatrecht, in het bijzonder ook op IE gebied. Hierbij gaat het vaak om vragen over internationale bevoegdheid van rechters, toepasselijk recht en grensoverschrijdende maatregelen. Gino werkt voor tal van cliënten met een goede reputatie onder meer op het gebied van food en fashion.

Gino is lid van de INTA (International Trademark Association), EPLAW(European Patent Lawyers Association), ECTA (European Communities Trade Mark Association), BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellen),  Marques (Associaton of European Trade Mark Owners), AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) en van de KNVIR (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht). Voorts is Gino vaste blogger bijClass46 en is hij docent en examinator bij de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden (BBMM).

Gino heeft in 2012, 2014 en 2015 als expert op het gebied van het merkenrecht een bronzen ranking gekregen in de World Trademark Review 1000. In Who’s Who Legal Trademarks 2015 is hij erkend als ‘one of the world’s leading practitioners’ op dit gebied.

World Trademark Review 1000 2012

Based in 's-Hertogenbosch, Banning has built up one of the biggest trademark practices in the southern Netherlands. The team advises on contentious and non-contentious work and is also experienced in negotiating and drafting contracts for the transfer, licensing and distribution of IP rights. Gino van Roeyen is credited with the success of the IP practice: his skilful performances in national and international trademark disputes have cemented his status as “a prominent practitioner who is well known internationally”, working in sectors ranging from food to fashion.'

World Trademark Review 1000 2014

The multi-jurisdictional practice of Banning Advocaten’s Gino van Roeyen takes anti-counterfeiting and litigation duties.’ (Klik hier voor de website van World Trademark Review 1000).

World Trademark Review 1000 2015

‘Gino van Roeyen is a foundational member of Banning Advocaten’s IP practice. He has a great rapport with clients and peers alike, and is admired for his unique blend of international private law, IP and commercial contracts expertise.'

Lees meer
Gespecialiseerd in:
Rechtsgebieden